Joseph A. De Sanze

Abstract Artist

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
36" x 60" Energy Painting (Echo Tyler)

36" x 60" Acrylic on Canvas